1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Mieszkanie+ – wiemy trochę więcej

Mieszkanie+ – wiemy trochę więcej

Mieszkanie+ – wiemy trochę więcej

Oceń post


Pojawiają się kolejne informacje na temat nowej propozycji rządu dla rodzin – projektu Mieszkanie Plus (Mieszkanie+). Jego częścią ma być wprowadzenie kas oszczędnościowo-budowlanych.

Coś dla rodzin marzących o mieszkaniu

Niedawno w artykule „Mieszkanie Plus – nowy rządowy program?” informowaliśmy o planach wprowadzenia nowego rządowego projektu mieszkaniowego pod nazwą Mieszkanie+, kolejnego po programie Mieszkanie dla Młodych, o którym więcej można się dowiedzieć w poświęconym jemu serwisie mdmprogram.com. W mediach pojawiają się spekulacje na temat kolejnych pomysłów rządu Beaty Szydło, które miałyby być wsparciem dla rodzin pragnących zrealizować marzenia o własnych czterech kątach.

Kasy oszczędnościowo-budowlane – sprawdzony europejski model

Eksperci sądzą, że elementem projektu Mieszkanie+ miałoby być zaoferowanie taniego wynajmu mieszkań budowanych na gruntach Skarbu Państwa oraz zaadaptowanie kas oszczędnościowo-budowlanych. Takie kasy funkcjonują w wielu krajach Europy, m.in. w Niemczech, Czechach i na Węgrzech. W tych państwach zwiększają one poziom oszczędności obywateli oraz służą stabilizacji rynku mieszkaniowego.

Tanie mieszkanie za oszczędzanie

Kasy, które pojawiłyby się w ramach programu Mieszkanie Plus pełniłyby rolę swego rodzaju banków na zasadzie spółek akcyjnych. Polegałyby na pozyskiwaniu wkładu finansowego od osób fizycznych, a zgromadzone środki przeznaczane byłyby na kredyty mieszkaniowe. Innymi słowy – Skarb Państwa wspierałby obywateli dofinansowaniem zakupu mieszkania w zamian za oszczędzanie na czymś w rodzaju lokaty.

Rząd kusi oszczędzających premiami

Środki zgromadzone w kasach można by wypłacać również na cele inne niż nabycie własnego mieszkania, takie jak wkład własny do kredytu hipotecznego, przebudowę mieszkania, kaucję przy wynajmie lokalu, wkład partycypacyjny w przypadku wynajmu mieszkania z opcją pierwokupu lub nawet na poprawę sytuacji finansowej w czasie przechodzenia na emeryturę. Zachętę do oszczędzania w takiej kasie stanowiłaby wypłacana raz w roku premia o wysokości 15% wartości środków zgromadzonych w danym roku.  Wycofanie wkładu bądź wykorzystanie ich w sposób niezgodny z umową wiązałoby się jednak z koniecznością zwrotu premii oszczędnościowej plus odsetek ustawowych do kasy.

Facebook