1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Test zdolności Mieszkanie Plus

Test zdolności Mieszkanie Plus

Ustawodawca w dokumencie regulującym program Mieszkanie Plus określił, jakie osoby mogą liczyć w pierwszej kolejności na przydział mieszkania. By ułatwić zadanie naszym Użytkownikom opracowaliśmy specjalny Test zdolności M+, dzięki któremu w kilka chwil każdy dowie się, czy będzie mógł zostać beneficjentem programu.

Wypełnij nasz Test i dowiedz się, jak wyglądają Twoje szanse na Mieszkanie Plus!

W chwili obecnej kalkulator jest niedostępny z przyczyn technicznych.

Test zdolności Mieszkanie Plus – dla kogo jest ten program?

Test zdolności Mieszkanie Plus stworzyliśmy, by ułatwić ocenę dostępności tego programu. Wiele osób zadaje nam pytanie: „Czy łapię się na Mieszkanie Plus?”. Wynik testu powinien dać odpowiedź. Według założeń mieszkania w programie mają być dostępne dla wszystkich, jednak samorządy nie ukrywają, że zainteresowanie już teraz jest bardzo duże. W związku z tym tworzone mają być listy rankingowe, które decydować będą o kolejności przydziału.

Jak stworzyliśmy nasz Test Zdolności M+?

Opierając się o treść Ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym regulującej filar programu Mieszkanie Plus oraz wytyczne na stronie BGK Nieruchomości przygotowaliśmy uniwersalny zestaw pytań, jakie obejmować będą kandydatów do najmu. Jednak o naborze lokatorów w budynkach budowanych z udziałem samorządu obowiązywać mogą także dodatkowe kryteria, determinowane czynnikami lokalnymi. Samorządy będą mogły preferować np osoby, zatrudnione w określonej branży lub posiadające odpowiednie wykształcenie.

Jak interpretować wynik Testu Zdolności Mieszkanie Plus?

Za każdą odpowiedź przyznajemy w naszym teście odpowiednią ilość punktów ( od 0 do 20). Im większą ilość punktów uzyskamy, tym większe są nasze szanse na otrzymanie kluczy do mieszkania w programie M+. Ponieważ Mieszkanie Plus ma wspierać w pierwszej kolejności rodziny z dziećmi – właśnie za ilość posiadanego potomstwa można uzyskać najwięcej punktów. Nie jest to jednak warunek konieczny do udziału w programie.

Jakie kryteria decydują o kolejności w rankingu Mieszkanie Plus?

Mieszkanie Plus ma być dostępne dla wszystkich, jednak z powodu dużego zainteresowania mają być tworzone listy rankingowe. W pierwszej kolejności szansę na Mieszkanie Plus mają mieć:

  • rodziny wielodzietne,
  • osoby o stałych dochodach, zbyt niskich na uzyskanie kredytu hipotecznego, a zarazem zbyt wysokich, by otrzymać mieszkanie socjalne lub komunalne,
  • osoby płacące podatek dochodowy na obszarze danej gminy,
  • osoby szczególnie pożądane na terenie danej gminy (o określonym wykształceniu, pracujące w określonym sektorze itp.),
  • osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Kryteria naboru określone są przez ustawę, dodatkowo indywidualne kryteria ustalać będą mogły samorządy.

Kto będzie decydował o naborze w programie Mieszkanie +?

Ostateczną decyzję o przydziale mieszkania w Programie Mieszkanie Plus podejmować będą jednostki zarządzające danym obiektem oraz samorządy.

Podziel się swoim wynikiem Testu Zdolności Mieszkanie Plus

Facebook