1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Czy Mieszkanie+ będzie dobrą promocją OZE?

Czy Mieszkanie+ będzie dobrą promocją OZE?

Czy Mieszkanie+ będzie dobrą promocją OZE?

5 (100%) 1


Program Mieszkanie Plus wzbudza wielkie nadzieje wśród młodych ludzi na możliwość wynajmowania tanich i komfortowych mieszkań. Kusi dodatkowo możliwość wykupu wynajmowanego lokalu po określonym czasie. Dodatkową funkcją nowych budynków może ich promowanie za ich pomocą odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kto wyznacza standardy Mieszkania Plus?

Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości jest w trakcie powoływania komórki dedykowanej programowi Mieszkanie Plus. Zadaniem tej jednostki będzie nie tylko planowanie, koordynacja prac budowlanych i ich odbiór, ale również wiele innych czynności. Chodzi przede wszystkim o:

  • projektowanie,
  • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń,
  • realizacja prac budowlanych i wykończeniowych.

Takie wyznaczenie zadań sprawia, że ta komórka będzie odpowiedzialna za decyzję, czy budynki powstałe w ramach programu będą miały instalacje OZE. A jeśli, zgodnie z zapowiedziami, nieruchomości te mają spełniać najwyższe normy technologiczne i być ekonomiczne, to możemy spodziewać się wykorzystania zielonej energii.

Jakie typy OZE mogą się pojawić w ramach programu?

Najbardziej prawdopodobne jest, że podczas powstawania budynków w ramach programu Mieszkanie Plus, zastosowane będą następujące rodzaje “zielonych” instalacji.

kolektory słoneczne – służą przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej, mogą również wspomagać system centralnego ogrzewania. Jeśli nie są przykryte śniegiem, to działają również zimą, ponieważ wykorzystują promienie słoneczne, często jest to mylone na przykład z potrzebą dodatniej temperatury. Są bardzo trwałymi urządzeniami. Dobrze zaplanowana instalacja jest w zasadzie bezobsługowa, poza standardowymi przeglądami instalacji i kontroli jakości wymiennika ciepła).

ogniwa fotowoltaiczne – urządzenia z wyglądu bardzo podobne do kolektorów słonecznych, służą jednak nie do produkcji energii cieplnej, a elektrycznej. Również działają cały rok, wymagają jedynie odpowiedniego natężenia promieni słonecznych. Podobnie, jak w przypadku kolektorów słonecznych, nie odnotowano żadnego negatywnego wpływu fotowoltaiki na środowisko. Cały czas trwają badania naukowe nad wykorzystaniem w tej technologii nowych materiałów, jednak już w tej chwili efektywność instalacji jest wysoka.

pompy ciepła – nie produkują one energii cieplnej na jedynie wymuszają jej przemieszczenie. Urządzenia te służą zarówno do dogrzewania pomieszczeń, jak i ich schładzania – pracować zatem mogą cały rok. W Polsce najczęściej wykorzystuje się gruntowe pompy ciepła. Oznacza to, że instalacja wymaga prac ziemnych: odwiertów (instalacja pionowa) lub wykopów (instalacja pozioma); stanowią one największy koszt zastosowania tego źródła energii. W budynku wymagane jest miejsce na samą pompę (przypominającą wyglądem lodówkę).

Nie wiadomo natomiast, czy w ramach programu będą powstawały przydomowe elektrownie wiatrowe. Głównie z tego względu, że mogą one niekorzystnie wpływać na otoczenie wytwarzanym hałasem lub odstraszaniem ptactwa lub nietoperzy. Wiatraki nie mają również zbyt dobrej oceny wśród rządzących i przede wszystkim z tego powodu mogą się nie znaleźć w projektach nieruchomości.

Jakie korzyści z OZE?

Rozważając zasadność zastosowania zielonych źródeł energii w ramach programu Mieszkanie Plus trzeba pamiętać o dwóch zasadniczych kwestiach, pierwsza z nich to zobowiązania międzynarodowe odnośnie zmniejszenia emisji CO₂ w Polsce. Należy również mieć na uwadze, kto będzie beneficjentem programu: rodziny wielodzietne lub ubogie, choć na listę oczekujących może zapisać się każdy obywatel RP.

Zatem mieszkania wykorzystujące OZE będą przynosić korzyści ekologiczne, a także ekonomiczne. Rodziny mieszkające w tych budynkach będą ponosiły niższe koszty eksploatacyjne. Ponieważ program duży nacisk kładzie na budowanie oszczędności, to dodatkowo sama energooszczędność będzie temu sprzyjać. W ramach Mieszkania Plus mają powstawać całe osiedla budynków – ograniczona emisja dwutlenku węgla oraz drobnych pyłów sprawi, że będą to miejsca wolne od smogu.

Skala programu sprawia również, że zastosowane w nim rozwiązania znajdą szerokie grono odbiorców. OZE będą zatem reklamowane w najlepszy sposób: poprzez rekomendację osób, które korzystają z zielonej energii. Czas jednak pokaże, jak projekt zostanie zrealizowany w praktyce, dopiero wtedy będziemy mogli mierzyć oddziaływanie programu na społeczeństwo, w tym również popularyzację zielonej energii.

Barbara Drwięga, enerad.pl

Facebook