1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Mieszkanie z M+ – zakres prac budowlanych i prawa lokatora

Mieszkanie z M+ – zakres prac budowlanych i prawa lokatora

Mieszkanie z M+ – zakres prac budowlanych i prawa lokatora

5 (100%) 3


Program Mieszkanie Plus to już nie tylko projekt, ale przede wszystkim realne działania, których wynikiem są inwestycje praktycznie na terenie całego kraju. Kolejne gminy podpisują listy intencyjne, liczba miast uczestniczących w programie Mieszkanie Plus rośnie z dnia na dzień, w innych natomiast prace budowlane ruszyły pełną parą.

Program cieszy się ogromnym społecznym zainteresowaniem, co z kolei rodzi coraz więcej pytań wśród potencjalnych beneficjentów Mieszkania Plus. Wśród wielu pytań pojawia się również te dotyczące prac budowlanych możliwych do przeprowadzenia przez lokatorów.

Kto będzie właścicielem Mieszkania Plus?

Zanim lokatorzy dojdą do prawa własności wynajmowanych lokali, z prawnego punktu widzenia właścicielami nieruchomości, a w tym poszczególnych mieszkań, będą spółki celowe funduszy inwestycyjnych BGK, w tym głównie Fundusz Mieszkanie Plus. Kwestie związane z zarządzaniem i opieki nad zasobami mieszkaniowymi będą należeć do BGK Nieruchomości. W przypadku dużej aktywności poszczególnych gmin oraz realizacji wspólnych projektów, nadzór nad powstałymi lokalami zostanie powierzony właśnie spółkom lokalnym, w tym  TBS-om, czyli Spółkom Budownictwa Społecznego. To właśnie te podmioty będą odpowiedzialne za renowacje budynku, naprawy czy remonty.

Prawa najemcy w Mieszkaniu Plus

Obie strony, czyli najemca oraz właściciel lokalu będą zobowiązane do przestrzegania ustawy o ochronie najemcy. Pewne jej zapisy zostaną jednak zmienione tak, by chronić interesy zarówno lokatorów, jak i właścicieli mieszkań. Umowa zostanie zawarta na czas określony, jednak będzie miała charakter długoterminowy. Jeśli najemca przystępuje do programu Mieszkanie Plus z myślą o nabyciu w przyszłości praw własności do lokalu, informacja taka zostanie zawarta w księdze wieczystej. Niestety, prawo najmu nie będzie dziedziczone.

W przypadku śmierci wynajmującego, pieniądze, wpłacone na poczet dojścia do własności, zostaną zwrócone osobie do tego upoważnionej. Kiedy pojawią się trudności z opłaceniem czynszu, właściciel będzie mógł pobierać należność z sumy wniesionej w związku z dojściem do własności. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla właściciela, ponieważ należność zostanie uregulowana, ale przede wszystkim dla lokatora, który uniknie eksmisji. Najemca w wynajmowanym mieszkaniu będzie mógł zameldować dzieci, małżonka lub nawet rodziców, którzy ze względu na podeszły wiek lub zły stan zdrowia, wymagają opieki.

Ingerencja lokatorów w układ przestrzenny mieszkania

Ingerencja najemców w układ przestrzenny zajmowanego mieszkania nie będzie możliwa. Mamy tutaj na myśli wszelkie przeróbki budowlane. Lokatorzy nie będą mogli:

  • przesuwać ścian,
  • zmieniać trwale przeznaczenia pomieszczeń,
  • wybijać dodatkowych otworów okiennych lub drzwiowych.

Mieszkanie prawdopodobnie będą podawane regularnym kontrolom, mającym potwierdzić odpowiednie użytkowanie lokali.

Jest to podyktowane koniecznością zachowania warunków gwarancyjnych oraz względami bezpieczeństwa wspólnoty mieszkaniowej. Należy również pamiętać, że dopóki nie nabędziemy prawa własności, właścicielem lokalu będzie dana spółka celowa. Jak już wspominaliśmy, to właśnie organ nadzorujący będzie odpowiedzialny za wszelkie prace remontowe i konserwacyjne.

Prawa i obowiązki zarówno właściciela, jak i najemcy będą regulowane odpowiednimi zapisami w umowie zawartej między stronami. Dodatkowo, w razie wątpliwości, związanych z zakresem modyfikacji możliwych do wykonania w mieszkaniu, będzie można odwołać się do regulaminu danej nieruchomości.

Facebook