1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Eksmisja w Mieszkanie Plus – o co chodzi?

Eksmisja w Mieszkanie Plus – o co chodzi?

Eksmisja w Mieszkanie Plus – o co chodzi?

3.5 (70%) 8


W ostatnim czasie w mediach zawrzało. Okazuje się, że rządowy program Mieszkanie Plus pozwala na łatwiejsze eksmitowanie niż do tej pory było w przypadku mieszkań socjalnych i komunalnych. Organizacje lokatorskie ostrzegają przed katastrofalnym wpływem uchwały o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), mającej bezpośredni wpływ na program.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości ma za zadanie umożliwić budowę mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus na gruntach Skarbu Państwa. Zadaniami KZN będzie gromadzenie gruntów, organizowanie przetargów, gospodarowanie nieruchomościami, nadzorowanie najmu, określanie wysokości czynszu.

Ustawa budzi ogromne emocje ponieważ w rozdziale 2b w punkcie 3 możemy przeczytać: „Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19i ust. 3 oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.”

Jak ma wyglądać eksmisja w programie Mieszkanie Plus?

W praktyce oznacza to, że aby móc skorzystać z programu będziemy musieli notarialnie zrzec się swoich praw lokatorskich. W sytuacji, kiedy stracimy pracę, zachorujemy i nie będziemy mieli możliwości płacić czynszu zostaniemy eksmitowani bez wyroku sądu.

W prawie lokatorskim eksmisję można dokonać tylko na wyrok sądu, gdzie zawarta jest informacja o prawie (lub jego braku) do lokalu socjalnego. Taki lokal bezwzględnie przysługuje: kobietom w ciąży, obłożnie chorym, bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnością oraz emerytom, spełniającym określone kryteria. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości pozbawia nas tych praw.

Zgodnie z obietnicami rządu, Mieszkanie Plus miało być skierowane do osób, które nie posiadają zdolności nabycia własnego mieszkania. Pozbawianie ich prawa do mieszkania socjalnego w razie ewentualnych problemów jest co najmniej nieludzkie, zwłaszcza, że program w pierwszej kolejności ma być skierowany do rodzin z dziećmi.

Egzekwowaniem należności będzie zajmowała jednostka odpowiedzialna za program w danym mieście: będą to zarówno jednostki samorządu, jak i prywatni deweloperzy. Stąd rodzą się obawy, że procedura może być przeprowadzana błyskawicznie, bez szans na odwołanie się.

Stanowisko rządu wobec eksmisji z mieszkania z M+

Zdaniem rządu zapisy te mają jednak chronić również potencjalnych Beneficjentów programu. Zapis o eksmisji ma być stosowany wobec osób, które łamią zasady najmu, dewastują mieszkanie lub nie rokują ze spłatą czynszu. Dla pozostałych osób przewidziana jest możliwość rozłożenia płatności na raty.

Nieco inaczej wygląda także sytuacja w przypadku osób, które zamierzają się starać o dojście do własności. W przypadku braku regularnych wpłat – pokrywane będą one z odłożonego kapitału na wykup mieszkania. W każdej chwili będzie także można zrezygnować z tej opcji, a zgromadzone środki, za zgodą beneficjenta, przeznaczone zostać mogą na regulowanie bieżących zobowiązań.

Na razie trudno ocenić, czy najem okazjonalny i wiążące się z nim przepisy znacząco wpłyną na funkcjonowanie programu.

Facebook