1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Narodowy Program Mieszkaniowy nie zapomina o najuboższych

Narodowy Program Mieszkaniowy nie zapomina o najuboższych

budynek mieszkalny - mieszkanie plus

Narodowy Program Mieszkaniowy nie zapomina o najuboższych

Oceń post


Wytężone prace wokół nowego rządowego programu nie skupiają się tylko wokół Mieszkania Plus. Rozwiązanie ma być znacznie bardziej kompleksowe i przeciągu kilkunastu lat znacząco odmienić obraz mieszkaniówki w Polsce. Dzisiaj zapoznamy się z ważnym aspektem projektu – budownictwem socjalnym. Który wraz w Indywidualnymi Kontami Mieszkaniowymi będzie jednym z trzech najważniejszych filarów programu.

Cele wyznaczone przez ministerstwo

Swoistym uzupełnieniem potrzeb mieszkaniowych w Polce ma być powiększenie puli lokali socjalnych. Obecnie szacuje się, że takich lokali brakuje ok. 150 tysięcy. Mieszkania o niskim lub umiarkowanym czynszu są potrzebne, by uniknąć społecznego wykluczenia osób zagrożonych ubóstwem i bezdomnością. Takie budownictwo charakteryzuje się tym, że wspierane jest przez państwo, a przydzielanie lokali nie odbywa się na zasadach rynkowych, jest ściśle kontrolowane.

Zwiększenie kontroli nad wydatkowanymi środkami

Celem jest maksymalna jakość przy niskich kosztach. Dbałość o szczegóły, komfort, czystość i oszczędność już w ciągłej eksploatacji. Zmiany mają zapewnić racjonalne wykorzystywanie bezzwrotnych państwowych dofinansowań.
Nowe budynki mają być energooszczędne, wybudowane w nowoczesnych technologiach. Co więcej z uwzględnieniem pobliskiej architektury. Nie mogą powstawać na zupełnym uboczu, by nie generować dodatkowych kosztów, a opierać się o istniejącą infrastrukturę.

Lokale dla osób najgorzej zarabiających

Ochrona osób najuboższych przez zwiększenie dostępnej bazy mieszkań socjalnych i komunalnych. Zmiana zakłada monitorowanie dochodów osób, którym zostało przydzielone lokum w nowych budynkach. Sprawdzanie okresowe stanu majątkowego ma umożliwić zwalnianie lokali dla najbardziej potrzebujących, dlatego umowy mają być zawierane na czas określony.
Zapis również ma motywować samorządy do finansowania w noclegowni, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych, nawet z wykorzystaniem pustostanów. To wszystko z rządowym dofinansowaniem rzędu 35 -55%. W zależności od rodzaju inwestycji.

Już nie najuboższe najuboższe, ale wciąż w sytuacji przejściowej

Roczny czynsz nie przekroczy w tym wypadku w skali roku 4% wartości odtworzonej. Mieszkania socjalne będą skierowane do tych osób, które już nie będą mogły skorzystać z lokali komunalnych, a zarobki nie pozwolą im na komercyjny a nawet preferencyjny wynajem. Umowa na lokal z zasobu społecznych mieszkań czynszowych i w tym wypadku również będzie podpisywana na czas określony. Państwowy wkład w takie inwestycje będzie wynosił 20%.

finansowanie społecznego budownictwa czynszowego

Projekt zakłada większe zaangażowanie państwa w projekty spółek gminnych, spółdzielni mieszkaniowych czy towarzystw budownictwa społecznego. Ma umożliwić preferencyjne finansowanie inwestycji przez wsparcie kredytowania. W takich lokalach czynsz nie mógłby przekroczyć 5% wartości odtworzonej w skali roku. Ma podnieć się wkład własny wynajmującego do 30% z dwudziestu pięciu. Co oczywiście ma obniżyć koszty w przyszłości i jednocześnie zapewnić płynność finansową inwestorowi.

Czytając założenia ma się wyobrażenie, że nowe pomysły mają motywować do ciągłej pracy nad własną sytuacją majątkową. Państwo nie zostawi potrzebujących, ale chce dopingować obywateli do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i szukania tego najlepszego pomysłu na życie. Oczywiście, dużo zależy od zaangażowania samorządów, które pierwsze muszą podjąć pracę, przygotować dokumentację i zwrócić się o dofinansowanie. Oby budynki nie wywoływały podobnych kontrowersji, jak te towarzyszące https://mieszkanieplus.org.pl/czy-sasiedztwo-mieszkania-plus-moze-byc-uciazliwe/ .

Facebook