1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. ANR dołącza do programu Mieszkanie Plus

ANR dołącza do programu Mieszkanie Plus

ANR dołącza do programu Mieszkanie Plus

Oceń post


Z chwilą, gdy pojawił się pomysł Narodowego Programu Mieszkaniowego samorządy lokalne i spółki Skarbu Państwa dostały nowe zadania. W całej Polsce zaczął się wielki spis gruntów, gdzie mogłyby pojawić nowe budynki ambitnego pomysłu. W dużej mierze właśnie od władz w terenie zależy, czy program Mieszkanie Plus pojawi się w ich gminie. Chęć wzięcia udziału w programie musi wyjść oddolnie.

ANR po PKP i AMW dołącza do programu Mieszkanie +

Agencja Nieruchomości Rolnych dysponuje ogromnym majątkiem na terenie całego kraju. Ze względu na przeznaczenie gruntów, działki musiały znajdować się w obrębie administracyjnym gmin. Przez co w dużej mierze powinny wpisywać się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stworzono spis – Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wykaz zawiera trzy tysiące działek geodezyjnych o łącznej powierzchni ponad pięciu i pół tysiąca hektarów, które mogą się znaleźć pośród potencjalnych lokalizacji nowych lokali na wynajem. To jest duży wkład w nowy rządowy program Mieszkanie Plus.

kiedy wystartuje Mieszkanie Plus?

Już w czwartym kwartale 2016 podjęto wzmożone prace nad Narodowym Programem Mieszkaniowym. Dzięki czemu podpisano już trzydzieści listów intencyjnych z samorządami, gdzie potencjalnie mogą zostać wybudowane nieruchomości. Gruntami będzie zarządzać Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, a projekty realizowane będą na zasadach rynkowych. Co najważniejsze – program Mieszkanie plus nie ma żadnych ograniczeń, będą mogli z niego skorzystać wszyscy potrzebujący mieszkania Polacy.

Coraz to nowe informacje świadczą o dużym zaangażowaniu wielu podmiotów państwowych w realizację zakrojonego na szeroką skalę projektu. Na naszych oczach program Mieszkanie + nabiera rozpędu. Obraz jest wyraźniejszy i pozwala optymistycznie patrzeć na założenia i realizację.

Facebook