1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Zamość Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Zamość Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

W Zamościu po podpisaniu listu intencyjnego w grudniu 2016 r. trwają rozmowy ws. działki wskazanej przez miasto znajdującej się w okolicy ul. Parkowej. W 2 budynkach ma znaleźć się łącznie 105 lokali. Ich budowa ma wystartować w II kwartale 2018 r. W planach jest także realizacji programu w drugiej lokalizacji (najprawdopodobniej przy tej samej ulicy).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Zamościu

Nie został opublikowany wzór wniosku o M+ w Zamościu.

Nabór w Zamościu

Termin przyjmowania wniosków nie jest aktualnie uchwalony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Zamościu

Program Mieszkanie Plus zakłada dostępność mieszkań dla wszystkich grup wiekowych i społecznych. Jednak większą szansę na jego otrzymanie będą miały rodziny wielodzietne, nie mające własnego mieszkania (komunalnego lub prywatnego) i o niskich zarobkach. Z tej oferty mogą również skorzystać osoby nie mające zdolności kredytowej.

Urząd Miasta Zamość

Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

czynny:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Numer telefonu Urzędu Miasta Zamość: 84 639 20 84

Facebook