1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Tychy Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Tychy Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

W budynku po byłej szkole przy ul. Oświęcimskiej 256 wedle planów ma powstać ok. 30 mieszkań. Czynione są starania o wykreślenie z ewidencji zabytków wskazanego budynku, co umożliwi ubieganie się o przekazanie sąsiedniej działki przez wojewodę na cele programu.

Wniosek o Mieszkanie Plus w Tychach

Nie został opublikowany wzór wniosku o udział w tyskiej części Mieszkania Plus.

Nabór w Tychach

Termin przyjmowania wniosków na ten moment nie są znane.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Tychach

Kryteria mające zostać zastosowanymi w Tychach nie są jeszcze ustalone. Wiadomo jednak, że program ma premiować rodziny z minimum jednym dzieckiem, rodziny wielodzietne, rodziców dzieci niepełnosprawnych, repatriantów, osoby migrujące za pracą, emerytów po 65 roku życia.

Urząd Miasta Tychów

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

czynny:
poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30, czwartek: 7.30 – 17.30, piątek: 7.30 – 13.30

Numer telefonu Urzędu Miasta Tychów: 32 776 33 33

Facebook