1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Stepnica Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Stepnica Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Pomimo podpisania listu intencyjnego, burmistrz miasta otrzymał 29 marca od BGK odmowę uniemożliwiającą powstanie mieszkań na wynajem. Odrzucone miały być dwie w pełni wyposażone działki z dojazdem i parkingiem, na których mogło powstać 46 mieszkań. Powodem odmowy jest prawdopodobnie niski czynsz w nowych blokach komunalnych (nieco powyżej 5 zł/m2) w stosunku do cen, które mają obowiązywać w przypadku budynków stawianych w ramach programu.

Wniosek o Mieszkanie Plus w Stepnicy

Na chwilę obecną nie toczą się prace nad wzorem wniosku z powodu odrzucenia zgłoszonych do programu działek.

Nabór w Stepnicy

Aktualnie nie można wnioskować, że nabór w Stepnicy do M+ odbędzie się.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Stepnicy

Gdyby Stepnica jednak realizowała budowę tanich mieszkań na wynajem, premiowane byłyby rodziny z dziećmi, lecz nie tylko. Podstawowym warunkiem do brania udziału w programie jest wykazanie niskich dochodów nie pozwalających np. na kredyt hipoteczny oraz najprawdopodobniej, bo ostateczne wymogi ustalane są na poziomie lokalnym, brak posiadania innego mieszkania. Pierwszeństwo, jak mówi o tym ustawa, mają mieć ofiary kataklizmów i wywłaszczeni z powodu np. budowy drogi publicznej.

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy

ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

czynny:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Numer telefonu Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy: 91 418 85 21

Facebook