1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Stalowa Wola Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Stalowa Wola Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Miasto wytypowało działki przy ul. Leśnej w miejsce pierwotnych dwóch bloków przy ul. Orzeszkowej, gdzie ostatecznie powstaną mieszkania komunalne. Inwestycja, zakładająca prawdopodobnie powstanie ok. 100 mieszkań, powinna zostać rozpoczęta w 2018 r.

Wniosek o Mieszkanie Plus w Stalowej Woli

Wzór wniosku o Mieszkanie Plus w Stalowej Woli na tę chwilę nie powstał.

Nabór w Stalowej Woli

Nie zostały przedstawione przypuszczalne terminy składania wniosków.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Stalowej Woli

Spółka celowa powołana przez urząd miasta nie ustaliła jasnych kryteriów. Wiadomo, że program jest kierowany do osób o niskich dochodach. Znaczenie będzie miała także dzietność, a wedle zapisów ustawowych pierwszeństwo mają mieć ofiary działania kataklizmu lub wywłaszczeni z zajmowanej nieruchomości dla celów publicznych.

Urząd Miasta Stalowa Wola

ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

czynny:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Numer telefonu Urzędu Miasta Stalowa Wola: 15 643 35 66

Facebook