1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Rybnik Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Rybnik Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

W Rybniku znajdują się nieruchomości wytypowane na początku lipca przez Pocztę Polską do programu. Na razie nie podano adresów lokalizacji.

Wniosek o Mieszkanie Plus w Rybniku

Nic nie wiadomo o pracach nad kształtem wzoru wniosku o Mieszkanie Plus w Rybniku.

Nabór w Rybniku

Rybnik nie podaje terminów ewentualnego rozpoczęcia zapisów lub składania wstępnych ankiet.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Rybniku

Ofiary działania żywiołów i osoby wywłaszczone z posiadanej nieruchomości z powodu np. budowy drogi lub stawiania linii energetycznej mają mieć wedle ustawy pierwszeństwo w dostępie do tanich mieszkań na wynajem. Nie są znane wstępne kryteria, które zostaną zastosowane w rybnickim naborze, wiadomo jednak, że program ma być skierowany przede wszystkim do rodzin z dziećmi,emerytów po 65 roku życia, osób w trudnej sytuacji mieszkalnej.

Urząd Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

czynny:
poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30, czwartek: 7.30 – 18.00, piątek: 7.30 – 13.00

Numer telefonu Urzędu Miasta Rybnika: 32 439 20 00

Facebook