1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Józefów Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Józefów Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Miasto podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego list intencyjny 12 grudnia 2016 r. Od tamtej pory nie zostały podane informacje na temat planowanej inwestycji.

Wniosek o Mieszkanie Plus w Józefowie

Wzór wniosku dla starań o Mieszkania Plus w Józefowie na ten moment nie powstał.

Nabór w Józefowie

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków nie został jeszcze podany.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Józefowie

Program jest skierowany do osób o dochodach niepozwalających wziąć kredyt hipoteczny ani wynająć mieszkania na zasadach rynkowych. Największe szanse na otrzymanie lokum będą najprawdopodobniej mieli, zależnie od decyzji władz danego miasta, rodzice lub opiekunowie dzieci. Pierwszeństwo, w wyniku zapisów ustawy o M+, będą miały osoby wywłaszczone celem realizacji inwestycji publicznych lub ofiary kataklizmów, które w ich wyniku straciły mieszkanie.

Urząd Miasta Józefowa

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 05-410 Józefów

czynny:
poniedziałek: 9.00 – 17.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00

Numer telefonu Urzędu Miasta Józefowa: 22 779 00 00

Facebook