1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Gliwice Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gliwice Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Do programu zostało zgłoszonych 6 lokalizacji. Negocjacje miasta z BGKN na temat warunków i cen nadal się toczą. Porozumienie co do ostatecznych lokalizacji nie jest jeszcze zawarte. Największe zainteresowanie wzbudziły tereny przy ulicach: Żabińskiego (7 ha) i Dworskiej (1,5 ha).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Gliwicach

Władze miasta nie podały jeszcze wzoru wniosku do udziału w programie.

Nabór w Gliwicach

Miasto informuje, że na obecnym etapie prac jest za wcześnie na zapisy do programu.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Gliwicach

Kryteria udziału w programie dla Gliwic jeszcze nie zostały podane. Wg zapisów ustawy pierwszeństwo w naborze będą mieli wnioskodawcy poszkodowani przez żywioł lub osoby wywłaszczone z nieruchomości z powodu np. budowy drogi, rodziny wychowujące minimum jedno dziecko, osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby migrujące za pracą.

Urząd Miasta Gliwic

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

czynny:
poniedziałek – środa: 8.00 – 16.00, czwartek: 8.00 – 17.00, piątek: 8.00 – 15.00

Numer telefonu Urzędu Miasta Gliwic: 32 231 30 41

Facebook