1. Mieszkanie Plus
  2. >
  3. Bydgoszcz Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Bydgoszcz Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Miasto za pośrednictwem BTBS wybiera działki, które mają zostać wykorzystane. Do Banku Gospodarstwa Krajowego Bydgoszcz zadeklarowała ok. 200 mieszkań. 12 lipca BTBS ustalił z BGK Nieruchomości zakres dokumentów, które przekaże spółce.

Wniosek o Mieszkanie Plus w Bydgoszczy

Nie powstał jeszcze wzór wniosku o udział w M+ w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego.

Nabór w Bydgoszczy

Termin naboru wniosków na Mieszkanie Plus na chwilę obecną nie został ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Bydgoszczy

Szczegółowe kryteria dopuszczające do udziału w programie mieszkaniowym dopiero zostaną ogłoszone. Największe szanse wg zapisów ustawy o M+ mają mieć osoby wywłaszczone z nieruchomości dla realizacji celów publicznych lub ofiary kataklizmów np. wichur czy powodzi. Program ma także wesprzeć osoby o trudnej sytuacji mieszkaniowej lub rodziny wielodzietne.

Urząd Miasta Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9/15, 85-001 Bydgoszcz

czynny:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Numer telefonu Urzędu Miasta Bydgoszczy: 52 585 89 13

Facebook